Good Morning Sunshine!
Spaghetti Poloniese
pomnik PRL-u (opubl. w kwartalniku Camenzind, Szwajcaria)
odległa planeta
Youtube?
Sunset Boulevard
wybitny człowiek
brydż z Dziadkiem
Condom Perignon
Albert
Lechu i Jarek
lipy i atrament (wstępny szkic) Grażynie Wilk na zawsze
zaświadczenie
Oscar za oglądanie
prawda
krytyk teatralny
fantastyczni mężczyźni Małgosi i Jackowi Michalskim na zawsze.
wybrane rysunki z okresu intensywnej pracy zawodowej i związanym z tym brakiem czasu na satyrę. Pojęcie „rysunek satyryczny“ jest dosyć precyzyjne. Podkłada się podeń jednak różne inne gatunki, co widać na wielu wystawych poświęconych temu gatunkowi. Często są to mozolnie wypracowane dzieła z zakresu grafiki ilustracyjnej, z pointą bledziutką, naciąganą lub i bez niej.
Cartoons powstałe po roku 1990
uroczy Henryk
De Niro
I love you (II. miejsce w konkursie rys. satyrycznego w Bielsku-Białej, maj 2017)